Hakkımızda

Misyon
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin maddi, manevi, kültürel, sanatsal, edebi, teknik, sosyal ve sportif alanlardaki eğitimine,öğretimine ve tekamülüne katkıda bulunmak, gençleri gelecekte üstlenecekleri görevlerin önemi konusunda bilinçlendirmek,yaşam ve eğitim kalitelerini yükseltmek, özgüvenlerini pekiştirmek, dünya gençliği arasında farkedilir duruma gelmelerini sağlamaktır